Om Panodil

Panodil (paracetamol) er et av verdens ledende varemerker innen smertelindring, og vi vet at lette til moderate smerter kommer i mange ulike former og av forskjellige grunner. Smerten er individuell og er en del av det som gjør oss menneskelige og er et viktig signal for kroppen vår. Gjennom kunnskap og behandling kan vi lære å forstå og håndtere daglige smerter. Smerte kan være komplisert og forvirrende. Vi har derfor inkludert på vår hjemmeside informasjon om årsakene til smerte og tips og råd til hvordan du kan behandle smerten.

Lindre smerter med Panodil tablett

Panodil Zapp - Rask smertelindring

  • Filmdrasjert tablett for å gjøre den lettere å svelge
  • Virker mot lette til moderate kortvarige smerter og feber
  • Voksne og barn >12 år (>50 kg): 1-2 tabletter à 500 mg hver 4.-6. time. Maks. døgndose 4000 mg.
  • Det bør gå minimum 4-6 timer mellom hver dosering.
  • Anbefales ikke for barn under 12 år.