Spørsmål og svar

 

Bruk av Panodil

Q

up-arrow

Hva menes med at Panodil tabletter er filmdrasjerte?

Filmdrasjering innebærer at tablettene har et overtrekk som blir glatt i kontakt med spytt, og det gjør dem lettere å svelge.

A

Q

up-arrow

Kan man blande Panodil med andre smertestillende tabletter?

Dersom man bruker andre smertestillende legemidler som inneholder paracetamol, skal man ikke bruke Panodil uten å ha snakket med lege eller apotekpersonale først. Det er for å unngå å ta for høy dose av legemidlet. Du skal heller ikke blande forskjellige smertestillende legemidler uten å rådføre deg med lege eller apotek.

A

Effekt og dosering

Q

up-arrow

Hvor mange dager på rad kan man ta anbefalt maksdose av Panodil?

Voksne og barn over 12 år (≥50 kg): 1-2 tabletter á 500 mg inntil 4 ganger i døgnet, maks 8 tabl./døgn. Voksne og barn over 12 år (40-50kg): 1-2 tabletter tabletter á 500 mg inntil 4 ganger i døgnet, maks 6 tabl./døgn. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.

Panodil 500 mg: Barn doseres ut fra vekt: 15 mg/kg. Panodil Zapp: Anbefales ikke for barn under 12 år. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter, hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 dager til barn under 12 år med mindre det er avtalt med lege.

A

Q

up-arrow

Kan man øke dosen av Panodil for å få bedre effekt?

Nei. Å ta mer Panodil enn det legen har anbefalt eller det som står på pakningen, kan gi svært alvorlige leverskader. Følg alltid anvisningene i pakningsvedlegget eller legens forskrivning.

A

Q

up-arrow

Minsker effekten dersom man tar Panodil i lengre tid, slik at man må øke doseringen?

Du skal alltid kontakte lege dersom symptomene forverres eller ikke forbedres i løpet av 3 dager. Å ta mer Panodil enn det legen har anbefalt eller det som står på pakningen, kan gi meget alvorlige leverskader. Følg alltid anvisningene i pakningsvedlegget eller legens forskrivning.

A

Q

up-arrow

Hvor mange Panodil kan man ta mot menssmerter når det ikke holder med
2 om gangen som det står på pakningen? Kan man ta flere for å få bedre effekt?

Nei, man skal ikke ta flere Panodil enn det som står på pakningen eller det som legen har forskrevet. Dersom Panodil ikke hjelper, bør man oppsøke lege. Vær oppmerksom på at høyere doser enn anbefalt, medfører risiko for meget alvorlig leverskade.

A

Sikkerhet og bivirkninger

Q

up-arrow

Er det farlig å kombinere Panodil med alkohol?

Dersom du har alkoholproblemer eller leverskade, skal du ikke bruke Panodil uten forskrivning fra lege. Og bruk heller ikke Panodil sammen med alkohol.

A

Q

up-arrow

Hva skjer dersom man har tatt en for stor dose av Panodil?

Ta aldri mer Panodil enn det som står i doseringsanvisningen. Høyere doser enn anbefalt gir ikke bedre smertelindring, men medfører risiko for meget alvorlig leverskade. Vanligvis kommer symptomene på leverskade først etter et par dager. Det er derfor viktig at du kontakter lege eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) så snart som mulig dersom du har tatt for stor dose.

A

Q

up-arrow

Er det laktose eller gluten i Panodil?

Nei, det er det ikke.

A

Q

up-arrow

Blir man trett av å ta Panodil, påvirker Panodil evnen til bilkjøring?

Panodil påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

A

Graviditet og amming

Q

up-arrow

Påvirker Panodil sjansen for at jeg kan bli gravid?

Dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å få barn, skal du rådføre deg med lege eller apotekpersonale før du bruker dette legemidlet.

A

Q

up-arrow

Kan jeg ta Panodil når jeg er gravid?

Dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å få barn, skal du rådføre deg med lege eller apotekpersonale før du bruker dette legemidlet.

A

Q

up-arrow

Kan jeg ta Panodil dersom jeg ammer?

Dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å få barn, skal du rådføre deg med lege eller apotekpersonale før du bruker dette legemidlet. Paracetamol går over i morsmelken, men påvirker sannsynligvis ikke barnet som ammes.

A