Hva er hodepinesymptomer
Hva er hodepinesymptomer

Hodepine

 

Hodepine kan ha forskjellige symptomer; den kan være murrende og pulserende, eller skarp og stikkende, og kan vare i alt fra minutter til noen dager. Hodepine kan være symptom på en mer alvorlig sykdom. Finn ut hvilken type du har, så blir det enklere å behandle symptomene og forebygge hodepine i fremtiden4,5. På kort sikt er behandling med Panodil mot kortvarige lette til moderate smerter velegnet, men ved f.eks. akutt innsettende, sterk hodepine eller om smerten blir verre/ikke blir bedre etter 3 dager, må du kontakte en lege.

4. Lifting the Burden. Information available for people affected by tension-type headache. Available at: http://www.w-h-a.org/assets/6/E0ED62DA-F33B-7800-997D29F3966BCFA3_document/What_is_tension-type_headache.pdf.

5. US Medline Plus. Tension headache. Available at: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000797.htm.

Se alle produkter

Panodil produkter

Forslag til produkter

Forslag til produkter